Ponudba

Varovanje trgovin

V našem podjetju izvajamo varovanje trgovin pri čemer nam zaupa veliko znanih naročnikov iz tega področja na celotnem območju Republike Slovenije.

Naš pristop k izvedbi varovanja temelji na tem, da s skupnim interesom med naročnikom in nami izdelamo kvaliteten varnostni načrt in po potrebi oceno tveganja. S to kvalitetno osnovo poskrbimo za kasnejšo dejansko efektivnost izvedbe varovanja trgovin.

Cilji našega varovanja v trgovinah so:

  • preprečitev kraje in s tem zmanjšanje materialne škode, ki bi nastala strankam zaradi nelegalne odtujitve produktov iz njihovega prodajnega programa,
  • zaščita prodajnega osebja pred posledicami dejanj nasilja med opravljanjem dela na delovnem mestu,
  • zaščita infrastrukture (notranje in zunanje), ki jo naročniki uporabljajo za izvajanje svoje dejavnosti.

Varovanje izvajajo varnostniki, ki so posebno strokovno usposobljeni za varovanje trgovin in razumejo svoje delo s upoštevanjem kodeksa etike zaposlenih v zasebnem varovanju.

Varovanje objektov

Izvajamo varovanje objektov gospodarskih družb, javne uprave in ostalih naročnikov. Na tem področju smo v zadnjih letih postali stalnica in zaupanja vreden izvajalec.

Naš pristop k izvedbi varovanja temelji na tem, da s skupnim interesom med naročnikom in nami izdelamo kvaliteten varnostni načrt in po potrebi oceno tveganja. S to kvalitetno osnovo poskrbimo za kasnejšo dejansko efektivnost izvedbe varovanja objektov.

Cilji našega varovanja objektov so:

  • preprečitev kraje in s tem zmanjšanje materialne škode, ki bi nastala strankam zaradi nelegalne odtujitve materiala na območju varovanje,
  • nadzor nad vstopom v varovano območje ali objekt, ki ga izvaja varnostnik receptor,
  • preprečitev vstopa v varovano območje ali objekt nepooblaščenim osebam,
  • zaščita zaposlenih pred posledicami dejanj nasilja med opravljanjem dela na delovnem mestu,
  • zaščita celotne infrastrukture (notranje in zunanje), ki spada v območje varovanja in jo naročniki uporabljajo za izvajanje svoje dejavnosti.

Varovanje izvajajo varnostniki in varnostniki receptorji, ki so strokovno usposobljeni za delo varnostnika receptorja in razumejo svoje delo s upoštevanjem kodeksa etike zaposlenih v zasebnem varovanju.

Tehnično varovanje

Tehnično varovanje izvajamo z načrtovanjem sistemov tehničnega varovanja, ki zajema izdelavo projektov tehnične dokumentacije za izvedbo sistemov za tehnično varovanje s pooblaščenimi inženirji varnostnih sistemov.

Pristop k načrtovanju tehničnega varovanja temelji na oceni ogroženosti skozi katero se identificirajo potrebe po izvedbi tehničnega varovanja. Tehnično varovanje se lahko dopolnjuje z fizičnim varovanjem.

Nadzor nad tehničnim varovanjem objektov zagotavljajo naši varnostniki ali pa varnostnik operater v varnostno nadzornem centru (VNC).

Scroll to Top