O podjetju in kontakt

Zasebno in tehnično varovanje

Družba VAROVANJE GALEKOM, d.o.o., je podjetje za zasebno varovanje, ustanovljeno leta 2006. Osnovna dejavnost podjetja je varovanje ljudi in njihovega premoženja pred uničenjem, poškodovanjem, odtujitvijo in pred drugimi škodljivimi pojavi.

Storitev zasebnega varovanja ljudi in njihovega premoženja je regulirana dejavnost. Pogoje za njeno izvajanje določa Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/2003, z dop. in sprem. ZZasV). Le-ta določa različne oblike varovanja in za vsako od njih predpisuje posebno licenco. Zakon določa tudi pogoje za zaposlovanje za vse kategorije varnostnega osebja (varnostnika, varnostnega tehnika, nadzornika, varnostnega menedžerja itd.), ki jih predpisuje inšpekcijski nadzor na tem področju.

Podjetje VAROVANJE GALEKOM, d.o.o., ima od Ministrstva za notranje zadeve RS pridobljene 4 licence, in sicer:

  • licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja,
  • licenco za varovanje ljudi in premoženja,
  • licenco za varovanje oseb,
  • licenco za varovanje javnih zbiranj.

Opis dejavnosti

V podjetju se ukvarjamo s primarno in izključno profesionalno dejavnostjo, t. i. varovanjem in ukrepi oz. načini preprečevanja inventurnih izgub (loss prevention), ki so v veliki meri posledica kraj oz. tatvin, nepravilnih oz. spornih manipulacij in prevar zunanje ali notranje okolice. V podjetju je zaposleno od 45 do 50 strokovnih sodelavcev. Ker sta varovanje in varnost v omenjen panogi zelo specifični in zahtevni dejavnosti, sta za nas velik IZZIV, saj je potrebno uporabiti vse znanje, pa tudi izkušnje, ki smo si jih pridobivali v zadnjih 20 letih. O učinkovitosti našega dela priča zadovoljstvo naših strank, saj jim uspešno in kakovostno preprečujemo škodljive situacije in pojave.

Kader in sodelavci, s katerimi nudimo storitve, so posebej usposobljeni za varovanje trgovin (house detective - loss prevention). Ob vsaki novi situaciji vidimo priložnosti za uspeh. Prepričani smo, da premoremo vse reference in profesionalnost, ki je potrebna za kvalitetno zavarovanje vašega premoženja. Prav tako pa je v veliki meri v interesu naročnikov oz. lastnikov družb. Naš cilj je ZMANJŠEVATI IN PREPREČITI INVETURNE RAZLIKE in posledično FINANČNE IZGUBE.

V letu 2012 je naše podjetje pristopilo v združenje INTERNATIONAL ASSOCIATON FOR SHOPLIFTING PREVENTION (ZDA), ki je v svetu zelo priznano. Med njegovimi člani in sodelavci lahko zasledimo tudi svetovnega strokovnjaka za prevare in izgube mr. Franka W. Abagnalea. Da bi bilo v prihodnosti podjetje še bolj učinkovito in strokovno prepoznavno bomo organizirali seminarje, posvete in izobraževanja na območju Republike Slovenije ter s to problematiko začeli ozaveščati in izobraževati širšo okolico, šole, otroke, skupnosti itd. Več informacij na NASP (The National Association for Shoplifting Prevention).