Varovanje

Tehnično varovanje (varnostno opremljene trgovine)

Celovito varovanje blaga:

 • varovanje trgovin in poslovnih subjektov,
 • notranji nadzor,
 • izvajanje varovanja ljudi in premoženja,
 • varnostno izobraževanje,
 • detektivske storitve,
 • izvajanje sistemov za tehnično varovanje trgovin,
 • servis tehničnih sistemov,
 • varnostno svetovanje,
 • pravna pomoč.

Izkušnje in usposobljenost varnostnikov v trgovinah

Zahteve, ki so ključne pri zaposlovanju naših sodelavcev, so:

 • usposabljanje vsaj 2 meseca pred zaposlitvijo v podjetju,
 • najmanj 5 let izkušenj pri varovanju trgovin,
 • sposobnost za odkrivanje, preprečevanje kraj oz. tatvin (zunanji in notranji vplivi),
 • učinkovitost pri delu,
 • predanost,
 • profesionalnost,
 • prilagajanje situacijam (zunanji in notranji vplivi),
 • sposobnost za opravljanje notranjega nadzora,
 • komunikativnost,
 • urejenost.