Varnostna usposabljanja

Usposabljanja za trgovce in varnostnike

Za trgovce in varnostnike (loss prevention- shoplifting)

Pri tatvinah, goljufijah, ropih in vlomih je zelo pomembno, da si prodajalci natančno zapomnijo storilca in da mu skušajo na osnovi smernic, ki jih spoznavajo med usposabljanjem, njegovo aktivnost preprečiti. Prav tako morajo policiji in varnostni agenciji posredovati čim bolj natančen opis ali oris storilca.

Če želite več infoprmacij, kliknite na usposabljanje za trgovce in varnostnike.

Varnostno usposabljanje za varnostnike

Po smernicah in programu shoplifting in loss prevention usposabljamo tako naše varnostno osebje kot tudi ostale, ki bi to želeli.

Če želite več informacij, kliknite na usposabljanje za varnostnike.