Varovanje trgovin

Varovanje trgovin in specialna dejavnost

Čemu je namenjena in katere so njene naloge pri preprečevanju izgub?

Ta segment varovanja je posebnost našega podjetja. Namenjen je drugačnemu in učinkovitejšemu načinu varovanja. Pri naročniku pa se kaže pri zmanjševanju notranjih izgub, dvigovanju varnostne kulture zaposlenih in izboljšanju varnostnega tveganja v prodajalnah.

Notranji nadzor oz. mobilna ekipa, kot jo opredeljuje ta pojem, je mišljen kot skupek postopkov, sestavljen iz:

 • opravljanja rednih nadzorov s področja varnosti, samozaščitnega ukrepanja zaposlenih, analiz, predlogov za ukrepanje, testiranj, preverjanj stanja zaradi zmanjševanja notranjih izgub;
 • opravljanja izrednih nadzorov na lokacijah, kamor bi bili napoteni iz različnih vzrokov (varnostno tveganje) in po navodilih naročnika;
 • izvajanje nalog mobilne ekipe in varovanja, ki bi delovala na področjih, kjer bi bilo to potrebno oz. bi se pojavila potreba.

Osebje, ki opravlja te naloge, mora imeti:

 • najmanj peto stopnjo izobrazbe - pridobljeno licenco NPK za varnostnika oz. nadzornika;
 • več let izkušenj s področja varovanja trgovin - posebna znanja s področja preprečevanja notranjih izgub - notranji nadzorniki - usposobljeni varnostniki ( house detectives).

Naloge, ki se izvajajo, in kakšen je pristop:

 • v proces z naročnikom vključimo nadzornika, ki bo skrbel za to, da bo dnevno neenakomerno prisoten v poslovalnici po določenem protokolu oz. po smernicah, ki so zastavljene;
 • posvet in analiza varnostne problematike oz. tveganja, ki ga ima naročnik.
 • protokol in pooblastilo z naročnikom;
 • zbiranje informacij o varnostnem stanju poslovalnic. Izobraževanje in svetovanje zaposlenim v poslovalnicah na temo varnosti na podlagi primerov in navodil iz prakse;
 • samozaščitno ukrepanje zaposlenih v poslovalnicah glede varnostne preventive in pri zaposlenih vzbuditi občutek večje varnosti ter nadzora, če so ukrepi preventivni in je pozornost večja;
 • testiranje in kontrola manipulacij na blagajnah pri prevzemih in izdajah blaga ter druge posebnosti, ki so opredeljene v hišnem redu naročnika, itd.;
 • tedensko in kronološko obveščanje naročnika o ugotovitvah in nalogah.
 • izredna poročila, ki se lahko pošiljajo takoj. Reševanje varnostnih problemov ter intervencije ob kraji (zunanje - notranje);
 • obveščanje odgovornih o varnostnih pomanjkljivostih v poslovalnicah in predlogi za njihovo izboljšanje;
 • varovanje poslovalnice ob izbruhu kraje itd. Posebna naročila v dogovoru z naročnikom.