Varovanje trgovin

Varovanje trgovin in ukrepi

Ukrepi

1. Celovita analiza in varnostna ocena stanja na splošno ter po segmentih trgovine (ocena stanja ob inventuri, prodajni prostor, prevzem oz. izdaja blaga, blagajne, skladiščenje itd.) ter seznanitev s hišnimi varnostnimi navodili.

2. Predlogi, ukrepi in dopolnitev varnostnih standardov.

3. Izdelava varnostnih navodil - standardov - in načrta varovanja.

4. Varnostno usposabljanje in izobraževanje - shoplifting prevention - zaradi poglabljanja razumevanja te problematike (t. i. dvigovanju ravni varnostne kulture pripisujemo velik pomen , zato vsaj 4- krat letno izobražujemo zaposlene).

5. Testiranje zaposlencev iz poznavanja problematike izobraževanja in varnostnih navodil - shoplifting prevention.

6. Varovanje z varnostniki specialisti, ki so posebej usposobljeni za varovanje trgovinske panoge. Njihova osnovna naloga je delovati učinkovito tako glede kurative kot tudi preventive ter izvajati naloge varovanja v skladu z našimi standardi, in sicer:

  • upoštevati in izvajati navodila naročnika;
  • spremljati, opazovati, nadzirati in odločno ukrepati proti vsem, ki prihajajo v poslovalnice, z namenom, da bi izvedli krajo ali prevaro, goljufijo ali kake druge negativne aktivnosti.
  • zunanjim, kritičnim organiziranim skupinam, ki imajo namen izvajati tatvine, kraje in prevare, preprečiti nadaljnje prihode v prodajne prostore ali družbe.
  • spremljati, opazovati in nadzirati zaposlene pri njihovih nalogah, kot so: prevzemi, izdaje blaga, pravilna prodaja blaga (manipulacije), prevare in pri vseh drugih procesih, ki bi lahko ogrozili vaše premoženje;
  • dnevno spremljati inventurna stanja, izdelke oz. produkte, ki so izpostavljeni.

7. V ključne procese vključujemo posebej usposobljeno ekipo za notranje nadzore (strokovnjaki za manipulacije in revizorji).

8. Posebna in specialna naročila za ugotavljanje škodljivih vplivov.

9. Drugo.