Varovanje trgovin

Varovanje trgovin in tehnično varovanje

Trgovina je ena izmed najstarejših dejavnosti človeštva. Sprva je potekala v obliki blagovne menjave, kasneje se je razširila na tržnice in se nazadnje pojavila v obliki prodajalne. Če je bila na začetku namenjena zadovoljevanju najnujnejših človekovih potreb, tj. zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin, se je zaradi želja in potreb posameznikov dvignila na višjo raven in spodbudila trgovce k ponujanju vedno novih, tudi luksuznih dobrin in storitev. V nekaj stoletjih smo se znašli v t. i. dobi potrošniške družbe. Sodobni menedžerji trgovskih družb po celem svetu so iz preprostih majhnih trgov premostili vse meje - tako geografske kot tudi časovne - in ustvarili brezmejne trge ponudbe in povpraševanja. Preproste, skromne trgovinice so nasledili ogromni trgovski centri.

Nakupovanje v trgovinah ali centrih je na neki način postalo način preživljanja prostega časa; v njih se dnevno izmenja ogromno število nakupovalcev in sprehajalcev. Marsikdo bi pomislil, da si trgovci ob tem manejo roke. A daleč v ozadju se soočajo s hudimi težavami, zlasti s tatvinami, ki jih povzročajo tako obiskovalci kot tudi njihovi zaposleni. S širjenjem ponudbe in povpraševanja je poraslo število tatvin, s tem se je povečalo tudi število ukrepov, da bi se jim izognili.

Varovanje trgovinskega sklopa

Vse pogostejše tatvine, kraje, prevare, goljufije in druge sporne manipulacije v trgovskih družbah, organizacijah in okolici (zunanji - notranji del ) postajajo vedno hujši družbeni problem in so po vseh mednarodnih analizah največkrat posledica inventurnih in finančnih izgub. Zato je za uspešno opravljanje teh dejavnosti ključnega pomena učinkovito varovanje. Naše podjetje ponuja rešitve z učinkovitimi metodami varovanja (shoplifting prevention – house detective).