Varovanje trgovin

Varovanje oseb, blaga in premoženja

Celovito varovanje oseb, blaga, premoženja:

  • varovanje trgovin in poslovnih subjektov,
  • notranji nadzor,
  • izvajanje varovanja ljudi in premoženja,
  • varnostno izobraževanje,
  • detektivske storitve,
  • izvajanje sistemov za tehnično varovanje trgovin,
  • servis tehničnih sistemov,
  • varnostno svetovanje,
  • pravna pomoč.